ஒவ்வொரு நிகழ்வும் முக்கியம்தான்!
உழைச்சா உயர்வு உண்டு!
வானளவு வளர...'
நீங்களும்தான் பொறுப்பு...
தொடங்கட்டும் அந்த மகளிர் தினம்! - பரமன் பச்சைமுத்து
Handle criticism, step up and go on! - PARAMAN PACHAIMUTHU
விமர்சனங்களை கையாள மற்றொரு பார்வை - பரமன் பச்சைமுத்து
YOUR DAUGHTER FIGHTS WITH YOU YOUR WIFE FIGHTS WITH YOU U R BLESSED
தலைமைத்துவம் என்பது
பெற்றோர்களின் கடமை எவை?
மனைவியை மதிப்பவன் உயர்ந்த மனிதன்
'நாங்கள் வியாபாரத்தில் வெற்றி பெற்ற கதை. மலர்ச்சி எப்படி எங்களுக்கு உதவியது!'
பிள்ளை வளர்ப்பின் முக்கிய அடிப்படை
CHILD SAYS I HAVE TAKEN MALARCHI GROWTH SEEDS FOR LIFE MALARCHI COURSE FOR CHILDREN
COMING LATE TIME MGMNT WEIGHT LOSSLEADERSHIP PARAMAN PACHAIMUHTU ON LEADERSHIP
MAN MONEY RELATIONSHIP PARAMAN PACHAIMUTHU ON LIFE LEADERSHIP RELATIONSHIP TH MAY
What MALARCHI program gave me! - Public sharing of their first MALARCHI program experience
How MALARCHI has helped me to grow, Whats my growth in Association with MALARCHI? - sharing
MALARCHI Dinam 2020 - Celebrations - Clip 3
MALARCHI DINAM 2020 - Malarchi Maanavargal Kondattangal - Clip 2
மலர்ச்சி தினம் 2020 - கொண்டாட்டங்கள் - காணொளி 1
Relationship: Allow it to happen'
'Success is the effect of something...
The crucial factor that determines a relationship'
உறவைக் காக்க
'Acheiving the Goal is important. You are more important than anything!'
'You want Jesus and Krishna to be with you?'
Golden period of your life is...
உறவுகளில் பிரச்சினை என்று வந்தால்...'
'Who is your favourite student, Paraman?'
The quality that makes you personality
HARDWORK VS SMART WORK GOAL VS ACHIEVEMENTS
BE A MAN PARAMAN PACHAIMUTHU ON LIFE RESPONSIBILITY
IF YOU HAVE TEEN AGE CHILDREN
IRRESPECTIVE OF THE AGE WHEN THE STUDENT INSIDE IS ALIVE GROWTH HAPPENS
'பிள்ளை வளர்ப்பென்பது
MERE INSTRUMENTS I AM PARAMAN PACHAIMUTHU ANSWERS FOR A QUESTION
சரித்திர நாவல்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த கதாபாத்திரம்?
PARENTS SPEAK ABOUT THEIR CHILDREN CHANGES IN MALARCHI ARUMBUGAL
PARENTING IMPORTANT THING TO IMPLEMENT
PARENTING PARAMAN PACHAIMUTHU CLIP FROM ARUMBUGAL GRADUATION
WHAT MALARCHI DID TO ME THIRUVANAMALAI MALARCHI STUDENTS SHARES THEIR EXPERIENCE IN PUBLIC
தொப்பையில்லா மெலிந்த வயிறு வேண்டுமா...? 'வயிறும் வாழ்க்கையும்'
YOU DECIDE YOUR LIFE INSPIRING STORY
WHAT WILL HAPPEN IF ONE DO MALARCHI M BUSINESS LEADERS COURSE
வெற்றி வேண்டுமெனில்...
CHILDREN NEED OBSERVATION UNDERSTANDING AND SHAPING
MALACHI FOR ME IS MALARCHI STUDENT LATHA KUMARAVEL ON MALARCHI DINAM
ARE YOUR PEOPLE NOT UNDERSTANDING YOU PARAMAN PACHAIMUTHU ON COMMUNICATION AND LIFE LEADERSHIP
EFFORTS WILL SURELY BLOOM THE RESULT PARAMAN PACHAIMUTHU ON EFFORTS AND SUCCESS
WHY MALARCHI COURSE WHAT BENEFITS ONE RECEIVE PUDUCHERRY STUDENTS SHARES IN PUBLIC GRADUATION
YOU WANT A CELEBRATIVE LIFE THEN PARAMAN PACHAIMUTHU ON LIFE CELEBRATION
THANK YOU FOR HOLDING ME BY
LIFE IS ALL ABOUT CELEBRATION YOU WANT A WAY
GROWTH WAY PARAMAN PACHAIMUTHU JUNE TH CLIP
WHY MALARCHI COURSE PEOPLE SHARE THEIR TRANSFORMATIONS
WHAT SHOULD DO I TO SAVE MY MOTHER TONGUE TO SAVE TAMIL
FOR ENTREPRENEURS LEADERS ONE POINT TO IMPLEMRNT PARAMAN PACHAIMUTHU ON BUSINESS LEADERSHIP
WHAT TAKES A MAN HIGH KNOWING PARAMAN PACHAIMUTHU ON LIFE LEADERSHIP
HOW I HAVE GROWN FROM MALARCHI PUDUCHERRY ENTREPREUNER ARUN SUBBURANGAN SHARE
WHY MALARCHI COURSE PEOPLE SHARE THEIR LEARNING AND EXPERIENCES
கண்களுக்கான பயிற்சிகளில் ஒன்று - பரமன் பச்சைமுத்து - 24.07.2020
யாருடன் நான் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்? - பரமன் பச்சைமுத்து; Clip from 15.04.2020 Session
If there is everyday quarrel in relationship, then mirror yourself in this! - PARAMAN PACHAIMUTHU
தலைமைப் பண்புள்ளவர்கள் தங்களை காத்துக் கொள்வர் - PARAMAN PACHAIMUTHU
உறவுகளுக்கான மலர்ச்சி விதிகள் - PARAMAN PACHAIMUTHU
வீட்டடங்கல் - Quarantine - முக்கியம், ஏன்? - PARAMAN PACHAIMUTHU
Leaders mind is... - PARAMAN PACHAIMUTHU - 21.12.2019
Corona - Video 2 உள்ளே கவனிக்க வேண்டிய நேரம் - PARAMAN PACHAIMUTHU
Corona - பொறுப்புணர்வோடு எதிர்கொள்வோம் - PARAMAN PACHAIMUTHU
Malarchi made me ready for life! - Students share on MALARCHI Batch 48 Graduation
வெற்றிப் பெண்கள் - மலர்ச்சிப் பெண்கள்
Project Management - Accomplishments with Excellence! - PARAMAN PACHAIMUTHU